Met welk doel en op basis van welke grondslag wij je gegevens verwerken

123kunstvagina.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Het afhandelen van jouw betaling.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Je automatische e-mails te kunnen versturen met details over je bestelling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

123kunstvagina.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je als gebruiker niet meer actief bent bewaren wij je persoonsgegevens nog voor de duur van twee kalenderjaren, welke ingaan op de dag na de laatste activiteit. Hierna worden de persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

123kunstvagina.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

123kunstvagina.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@123kunstvagina.nl

Inzage in gegevens

Als je inzage wilt in de gegevens die van jou in onze database hebben staan, kun je die terugvinden in mijn account, of contact met ons opnemen via de info@123kunstvagina.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

123kunstvagina.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Bedrijfsnaam
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@123kunstvagina.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

123kunstvagina.nl, onderdeel van A&S Retail is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.